Skip til hoved indholdet
    Hjem Parkeringskontrol Nord Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om parkering

Har du modtaget en parkeringsafgift, og har du spørgsmål til afgiften, kan du måske finde svarene her.

Spørgsmål og svar

Afgiften i din forrude er den første betalingspåmindelse fra Parkeringskontrol Nord. Du skal betale den senest 10 dage efter datoen for din forseelse. Datoen står på afgiften.

Du har fået en parkeringsafgift, fordi du har overtrådt enten et parkerings- eller standsningsforbud.

Grundlæggende er lovgivningen om parkering og standsning ens over hele landet. De enkelte kommuner har dog et sæt lokale vedtægter, som du skal kende og overholde.

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg Kommune

I medfør af færdselslovens § 92 stykke 1, nummer 1, og § 92 c, stykke 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stykke 1, nummer 3, litra b, bekendtgøres herved med samtykke af Nordjyllands Politi følgende, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder:

§ 1. Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer med videre i mere end 18 timer.

§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kilo (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres i mere end 4 timer:

  1. I boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 meter, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.
  2. På veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

§ 3. Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 31. marts 2014.

Du kan ikke få rabat på en parkeringsafgift, da den ikke er indkomstafhængig. Heller ikke som studerende eller pensionist. Der er dog mulighed for at kontakte Opkrævningen i Aalborg Kommune for at høre om mulighederne for en betalingsordning. Det er kun den registrerede ejer af bilen, der kan søge om en betalingsordning.

Læs mere om betaling af regninger på Aalborg Kommunes hjemmeside.

Så snart vi har modtaget din klage, fremsender vi en partshøring til din digitale postkasse, og betalingsfristen sættes herefter automatisk i bero.

Fra din klage er modtaget, har du 10 dage til at indsende yderligere dokumentation. Ellers skal du intet gøre, før din indsigelse er blevet behandlet af en sagsbehandler, og du modtager en administrativ afgørelse.

Center for Parkering, Vagt og Service er en offentlig myndighed, der opererer ud fra gældende Færdselslov. Vi kan pålægge afgifter til køretøjer på steder, der er underlagt færdselslovens regler og offentligretlig afmærkning - for eksempel ved vejkryds, standsnings- og parkeringsforbud markeret med skiltning samt de blå parkeringsskilte. Dette betyder, at vi ikke er udøvende på steder, der er underlagt privatretlige regler - for eksempel der, hvor der er sort skiltning.

Hvis du har modtaget en rykker, men du netop har klaget over eller betalt din parkeringsafgift, kan de to have krydset hinanden i systemet. I så fald kan du kontakte Opkrævningen ved Aalborg Kommune. 

Læs mere om betaling af regninger og kontakt Opkrævningen på Aalborg Kommunes hjemmeside.

På betalingspladserne i Aalborg Kommune er der oftest flere parkeringsautomater. Virker nærmeste parkeringsautomat ikke, kan du altid prøve en anden på pladsen. Alle automater er del af samme registreringssystem. Desuden har du mulighed for at administrere din parkering digitalt, indregistrere dit køretøj og betale eller forlænge din parkering via parkeringsapps på din smartphone. 

Hvis du har et registrerbart invalideskilt i forruden, skal du ikke betale for parkering på betalingspladser i Aalborg Kommune.

Ifølge bekendtgørelsen om parkeringsskiver, er det ikke lovligt at erstatte en manglende parkeringsskive med en seddel, hvor tidspunktet for parkeringen angives.  

Det er ikke lovligt at have 2 synlige parkeringsskiver i bilens forrude. Heller ikke andet, der kan sammenlignes med en parkeringsskive. Er den ene beskadiget eller mangelfuld, skal den fjernes helt fra bilens forrude, idet en ikke funktionsdygtig parkeringsskive også vil tælle som en ekstra parkeringsskive. Din parkeringsskive skal være kvarterinddelt og må ikke tælle minutter som et ur. Det vil sige, at en lovlig parkeringsskive angiver begyndelsestidspunktet som udløbet af det kvarter, inden for hvilket parkeringen fandt sted.

Kontakt

Parkeringskontrol Nord

Hjulmagervej 22H 9000 Aalborg

Ring til os

70 11 22 23

Skriv til os

Personlig henvendelse kan kun ske efter telefonisk aftale.

Åbningstider

Center for Parkering, Vagt og Service
Hjulmagervej 22H
9000 Aalborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: 70 11 22 23
pnord@aalborg.dk