Skip til hoved indholdet
    Hjem Parkeringskontrol Nord Rykker

Rykker

Du modtager en rykker, hvis du har fået en parkeringsafgift, du ikke betaler til tiden.

Sådan forløber en sag med manglende betaling

Parkeringsafgift

Når du har parkeret i strid med de gældende parkeringsregler, modtager du en parkeringsafgift i din forrude. 

Parkeringsafgift

Når du har parkeret i strid med de gældende parkeringsregler, modtager du en parkeringsafgift i din forrude. 

Betalingspåmindelse

Hvis du ikke overholder betalingsfristen, som er 10 dage, sender vi automatisk en betalingspåmindelse.

Påmindelsen sker uden beregning.

Betalingspåmindelse

Hvis du ikke overholder betalingsfristen, som er 10 dage, sender vi automatisk en betalingspåmindelse.

Påmindelsen sker uden beregning.

1. rykkerskrivelse

Hvis du ikke har betalt din parkeringsafgift efter påmindelsen, modtager du en rykkerskrivelse med et gebyr på 250 kroner.

1. rykkerskrivelse

Hvis du ikke har betalt din parkeringsafgift efter påmindelsen, modtager du en rykkerskrivelse med et gebyr på 250 kroner.

2. rykkerskrivelse

Betaler du ikke din parkeringsafgift inklusiv gebyr for 1. rykkerskrivelse, modtager du en 2. rykkerskrivelse med et gebyr på 250 kroner.

2. rykkerskrivelse

Betaler du ikke din parkeringsafgift inklusiv gebyr for 1. rykkerskrivelse, modtager du en 2. rykkerskrivelse med et gebyr på 250 kroner.

Inddrivelse ved SKAT

Betaler du ikke din parkeringsafgift inklusiv pålagte gebyrer, overgår kravet om inddrivelse til SKAT uden yderligere varsel.

SKAT har mulighed for at inddrive betalingen ved lønindeholdelse eller foretage udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet, så din regning på den måde bliver betalt.

Når kravet er sendt til inddrivelse ved SKAT, kan din kommune ikke længere indgå en aftale med dig.

Undersøg derfor altid muligheden for at indgå en betalingsaftale ved Opkrævningen hos Aalborg Kommune, hvis du ikke er i stand til at betale din parkeringsafgift på én gang.

Besøg siden om regninger fra Aalborg Kommune

Inddrivelse ved SKAT

Betaler du ikke din parkeringsafgift inklusiv pålagte gebyrer, overgår kravet om inddrivelse til SKAT uden yderligere varsel.

SKAT har mulighed for at inddrive betalingen ved lønindeholdelse eller foretage udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet, så din regning på den måde bliver betalt.

Når kravet er sendt til inddrivelse ved SKAT, kan din kommune ikke længere indgå en aftale med dig.

Undersøg derfor altid muligheden for at indgå en betalingsaftale ved Opkrævningen hos Aalborg Kommune, hvis du ikke er i stand til at betale din parkeringsafgift på én gang.

Besøg siden om regninger fra Aalborg Kommune

Kontakt

Parkeringskontrol Nord

Hjulmagervej 22H 9000 Aalborg

Ring til os

70 11 22 23

Skriv til os

Personlig henvendelse kan kun ske efter telefonisk aftale.

Åbningstider

Det med småt

Læs Færdselsloven på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg Kommune

I medfør af færdselslovens § 92 stykke 1, nummer 1, og § 92 c, stykke 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stykke 1, nummer 3, litra b, bekendtgøres herved med samtykke af Nordjyllands Politi følgende, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder:

§ 1. Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer med videre i mere end 18 timer.

§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kilo (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres i mere end 4 timer:

  1. I boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 meter, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.
  2. På veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

§ 3. Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 31. marts 2014.

Center for Parkering, Vagt og Service
Hjulmagervej 22H
9000 Aalborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: 70 11 22 23
pnord@aalborg.dk