Skip til hoved indholdet
    Hjem Parkeringskontrol Nord Parkeringsregler

Parkeringsregler og skiltning

Find svar på hvordan du kan parkere på offentlig vej, og hvad de enkelte parkeringsskilte betyder.

Guide

Her må du ikke parkere - du må dog standse i op til 3 minutter. Af- og pålæsning af gods samt af- og påsætning af passagerer er tilladt.

Parkeringsforbudszone. Denne områdetavle betyder, at der er parkering forbudt på hele vejarealet i zonen, medmindre der findes båse til parkering. Forbuddet gælder fra du passerer zonetavlen ved indkørsel til området, og indtil den ophører ved en ophævelsestavle ved udkørsel fra området. Der kan være en undertavle til zonetavlen, som for eksempel angiver om området også er underlagt en tidsbegrænsning. 

Her må du hverken standse eller parkere.
Ved skiltning med standsning forbudt er der ingen observationstid. Her pålægges afgift med det samme.

Standsningsforbudszone. Denne områdetavle betyder, at der er standsning forbudt på hele vejarealet i zonen, medmindre der findes båse til parkering. Forbuddet gælder fra du passerer zonetavlen ved indkørsel til området, og indtil den ophører ved en ophævelsestavle ved udkørsel fra området. Der kan være en undertavle til zonetavlen, som for eksempel angiver om området også er underlagt en tidsbegrænsning.

Denne tavle er opsat ved indkørsel til et område og ved alle lovlige indfaldsveje til området. Skiltet er gældende, indtil du ved udkørsel møder en ophævelsestavle for zonen. Der kan være angivet en tidsrestriktion på den blå parkeringszonetavle, og tidsrestriktionen på zonetavlen gælder i hele området, også selvom skiltet ikke er opsat lige der, hvor bilen er parkeret.

Ved tidsbegrænset parkering skal du huske at bruge din p-skive. Du må ikke parkere længere end det antal timer, der er angivet på skiltet.

Det er ikke lovligt at standse på en handicapplads, medmindre der i køretøjets forrude er placeret et gyldigt handicapkort. Hele kortets forside skal være klart synligt for kontrol. Overtrædelse heraf medfører en parkeringsafgift på 1.020 kroner.

Du må ikke parkere i en gågade med mindre, der er afmærkede parkeringspladser. Der er kun kørselstilladelse, hvis det er angivet på tavlen.

I et opholds- og legeområde må du ikke parkere, medmindre der er særligt afmærkede parkeringspladser.

Det er forbudt at standse eller parkere ved siden af en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøj og linje er mindre end 3 meter, og der ikke findes en punkteret linje mellem køretøj og spærrelinje.

En spærrelinje er en fuldt optrukket linje. 

Det er forbudt at standse eller parkere sin bil i et opmarchområde eller 5 meter før et opmarchområde.

Et opmarchområde findes typisk henimod et vejkryds, hvis der er mere end én spærrelinje og mere en én vognbane - retning på vognbanerne er underordnede.

Det er forbudt at standse og parkere i et vejkryds.

Du må ikke standse eller parkere inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstiens nærmeste kant.

T-kryds

Her kan du se, hvordan du skal placere dig, hvis du skal standse eller parkere nær et t-kryds.

Det er forbudt at standse eller parkere ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter foran fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs kørebanen. Det er forbudt at standse eller parkere foran eller inden for en afstand af 5 meter på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen.

Det er også forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på en cykelsti, et fortov, en skillerabat eller lignende.

Center for Parkering, Vagt og Service
Hjulmagervej 22H
9000 Aalborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: 70 11 22 23
pnord@aalborg.dk