Skip til hoved indholdet
  Hjem Parkeringskontrol Nord Betal parkeringsafgift

Betal parkeringsafgift

Har du fået en parkeringsafgift, kan du betale denne hos dit pengeinstitut eller via netbank.

Sådan betaler du din parkeringsafgift

Din parkeringsafgift udgør enten 510 kroner eller 1.020 kroner for personbiler eller 2.040 kroner for lastbiler og busser over 3500 kilo.

Parkeringsafgiften sættes bag den ene vinduesvisker på bilens forrude og består af en afgiftsfolder og en udskrift fra vores elektroniske afgiftsregister. 

På parkeringsafgiften kan du se:

 • Dato og tidspunkt for noteringen
 • Stedet, hvor bilen er noteret
 • Bilens registreringsnummer og registreringsland
 • Bilens fabrikat
 • Forseelsens nummer og en beskrivelse af den konkrete forseelse
 • Afgiftsbeløbet
 • Afgiftens løbenummer
 • Navnet på kommunen, der har kontrolleret og udstedt parkeringsafgiften

Det er vigtigt, at du altid kontrollerer afgiftsudskriften.

Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen. Datoen fremgår ikke af afgiftsfolder, men er påtrykt den vedlagte kvittering.

Du kan betale parkeringsafgiften hos pengeinstitutter eller via netbank.
Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte det vedlagte talon.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter, og en klage giver ikke henstand med betalingen.

Betaler du ikke parkeringsafgiften til tiden, vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger af køretøjet. Hvis afgiften fortsat ikke bliver betalt går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen automatisk til Gældsstyrelsen i henhold til betalings- og rykkerproceduren.

Kontakt

Parkeringskontrol Nord

Hjulmagervej 22H 9000 Aalborg

Ring til os

70 11 22 23

Skriv til os

Personlig henvendelse kan kun ske efter telefonisk aftale.

Åbningstider

Det med småt

Læs Færdselsloven på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Aalborg Kommune

I medfør af færdselslovens § 92 stykke 1, nummer 1, og § 92 c, stykke 4, samt bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stykke 1, nummer 3, litra b, bekendtgøres herved med samtykke af Nordjyllands Politi følgende, der er gældende inden for de med byzonetavler afgrænsede tættere bebyggede områder:

§ 1. Det er forbudt at parkere påhængskøretøjer med videre i mere end 18 timer.

§ 2. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kilo (lastbiler, busser og lignende) samt påhængskøretøjer, herunder sættevogne, med tilladt totalvægt over 750 kilo må ikke parkeres i mere end 4 timer:

 1. I boligområder eller på andre veje og pladser, hvor der forefindes beboelse inden for en afstand af 100 meter, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.
 2. På veje, hvor der i henhold til færdselslovens bestemmelser ved skiltning er fastsat en højere tilladt hastighed end den i byzoneområdet gældende.

§ 3. Parkering af campingvogne er kun tilladt i 48 timer, medmindre der findes særligt afmærkede pladser for sådanne køretøjer.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 31. marts 2014.

Center for Parkering, Vagt og Service
Hjulmagervej 22H
9000 Aalborg

Tilgængelighedserklæring

Telefon: 70 11 22 23
pnord@aalborg.dk